Logo Caateet
 Inici  Agenda  Contacte  Mapa Web  Avís Legal  Despatx AT   buscar caattebre.es
Omitir vínculos de navegación
Portada Aviso Legal

AVISO LEGAL
 

El Col•legi d' Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de les Terres de l’Ebre (catebre.cat) és propietari dels noms de domini i pàgines en Internet que s’accedeix des del domini www.catebre.cat.

En compliment del que disposa la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic s'informa que és una corporació professional de dret públic, el domicili de la qual es troba a Tortosa, Ronda dels Docs, 6 (CP 43500), NIF Q9355283D, i que els seus Estatuts són aprovats per la Resolució JUS/108/2009, de 23 de gener, pel qual, havent comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de Col•legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatus del Col•legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de les Terres de l’Ebre, publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el dia 3 de febrer de 2009.

 
Propietat Intel•lectual
 

Copyright, catebre. Col•legi d' Aparelladors i Arquitectes Tècnics de les Terres de l’Ebre. Tots els drets reservats. El contingut d’aquestes pàgines web està subjecte allò que es disposa a la normativa vigent espanyola reguladora de la Propietat Intel•lectual.

El contingut d’aquesta pàgina web, en qualsevol dels seus formats (text, imatge, fitxers, etc.) estructura, disseny i forma de presentació, així com els programes d' ordinador utilitzats per la seva creació i posterior funcionament, són objecte de llicència o de drets de propietat intel•lectual dels quals és titular el Col•legi d' Aparelladors i Arquitectes Tècnics de les Terres de l’Ebre o alguna de les seves entitats participades. El contingut d’aquest lloc web no podrà ser reproduït, modificat, distribuït, comunicat públicament ni emmagatzemat sense autorització prèvia del Col•legi d' Aparelladors i Arquitectes Tècnics de les Terres de l’Ebre. L’ús indegut del contingut d’aquest lloc web podrà ser considerat una infracció a les normes reguladores del copyright. Els usuaris han d’abstenir-se d’obtenir o d’intentar obtenir els continguts de la web del Col•legi d' Aparelladors i Arquitectes Tècnics de les Terres de l’Ebre utilitzant mitjans o procediments diferents dels que siguin posats a disposició o els que siguin indicats per aquest efecte en las pàgines web on es trobin els mateixos.

 
Accés dels Usuaris al lloc web
 
Les pàgines del Col•legi d' Aparelladors i Arquitectes Tècnics de les Terres de l’Ebre, poden ser visitades lliurement pels usuaris a excepció d’aquelles que estiguin incloses en àrees tancades o de subscripció. L’usuari es compromet a utilitzar les pàgines del Col•legi d' Aparelladors i Arquitectes Tècnics de les Terres de l’Ebre, de conformitat amb la llei espanyola, el present Avís Legal, les Condicions Particulars de certs Serveis i la resta d’avisos, reglaments d’ús i instruccions que s’hagin posat en el seu coneixement, així com amb la moral i les bones costums generalment acceptades i l' ordre públic.
 
Limitació Responsabilitat
 
Aquest lloc web té com a objectiu principal informar als membres del Col•legi d' Aparelladors i Arquitectes Tècnics de les Terres de l’Ebre, i per això els continguts del mateix són de caràcter informatiu i purament orientatius, per tant no han d’ésser considerats com assessorament legal. El Col•legi d' Aparelladors i Arquitectes Tècnics de les Terres de l’Ebre, declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta pàgina o del seu control i/o de la que no sigui autor, no essent responsable, en particular, de l’actualització, correcció i/o exactitud dels continguts als quals tingui accés el visitant a través d’aquesta pàgina web així com de la seva legalitat i/o idoneïtat. Tampoc pot fer-se responsable al Col•legi d' Aparelladors i Arquitectes Tècnics de les Terres de l’Ebre de cap tipus de dany directament o indirectament relacionat amb l’ús i/o contingut dels enllaços inclosos en aquesta pàgina. La inclusió d’un enllaç en aquesta pàgina no pot ser considerat una recomanació del Col•legi d' Aparelladors i Arquitectes Tècnics de les Terres de l’Ebre als visitants, la decisió d’utilitzar l’enllaç queda subjecte a la voluntat d’aquests últims. En tot cas, i sota cap circumstància, la informació directa o indirectament accessible a través d’aquesta pàgina no pot ser considerada un consell professional, declinant al Col•legi d' Aparelladors i Arquitectes Tècnics de les Terres de l’Ebre tota responsabilitat per qualsevol tipus de conseqüències directament o indirectament relacionades amb les accions o omissions que pugui dur a terme el visitant en funció de la interpretació d’aquestes informacions. La informació continguda en aquest web pot no ser correcta, malgrat els esforços realitzats per vetllar per la seva veracitat i actualització. En conseqüència, el Col•legi d' Aparelladors i Arquitectes Tècnics de les Terres de l’Ebre no es responsabilitza dels errors continguts, ni pels danys o perjudicis derivats del seu ús. El Col•legi d' Aparelladors i Arquitectes Tècnics de les Terres de l’Ebre no es responsabilitza de les diferències que puguin existir entre els documents originals continguts en publicacions oficials i la seva versió electrònica carregada en aquesta web, ja que aquestes últimes tenen exclusivament caràcter informatiu. El Col•legi d' Aparelladors i Arquitectes Tècnics de les Terres de l’Ebre es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts del web sense prèvia notificació. El Col•legi d' Aparelladors i Arquitectes Tècnics de les Terres de l’Ebre no es responsabilitza dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema dels usuaris del lloc web, en no poder garantir la inexistència de virus o altres elements lesius en els seus continguts.
 
Navegació anònima a través del web
 
El Col•legi d' Aparelladors i Arquitectes Tècnics de les Terres de l’Ebre, entitat titular del website catebre.cat, només obté i conserva dels visitants de la nostra web la informació establerta en el format comú d’arxiu de registre de NCSA. La informació obtinguda és totalment anònima, i en cap cas pot ser associada a un usuari concret i identificat.
 
Tractament de dades de caràcter personal
 
El Col•legi d' Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de les Terres de l’Ebre és el responsable del fitxer generat amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris en el website www.catebre.cat. L’usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades per a la prestació de serveis pactats i per a l’oferta i contractació d’altres productes i serveis del Col•legi d' Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de les Terres de l’Ebre i de les seves societats. El fitxer es crea i es gestiona sota la supervisió i control del Col•legi d' Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de les Terres de l’Ebre, i estarà ubicat al seu domicili social situat al carrer Ronda Docks 6, 43500 Tortosa. Així mateix, l’usuari dóna el seu consentiment perquè el Col•legi d' Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de les Terres de l’Ebre cedeixi les seves dades a empreses del grup al qual pertany, amb la única finalitat de poder fer efectiva i millorar la prestació del servei. La informació continguda en l’esmenta’t arxiu s’utilitza tant per la correcta identificació dels usuaris que sol•liciten serveis personalitzats a catebre.cat, com per a la realització d’estudis estadístics dels usuaris registrats de catebre.cat que permetin dissenyar millores en els serveis prestats, dur a terme tasques bàsiques d’administració i poder comunicar incidències, ofertes i novetats als usuaris registrats via correu electrònic. La informació personal recollida dels usuaris registrats és emmagatzemada a un fitxer titularitat del Col•legi d’aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de les Terres de l’Ebre que assumeix les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació d'acord amb el que s'estableix a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de desembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, i la resta de legislació aplicable. L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se el Col•legi d' Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de les Terres de l’Ebre el dret a excloure dels serveis registrats a tot aquell usuari que hagi facilitat dades falses, sense prejudici de la resta d'accions legals. Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició sobre les seves dades de caràcter personal subministrades al CATEBRE, mitjançant comunicació escrita dirigida al carrer Ronda Docks, 6 43500 Tortosa, referència "tractament de dades".
 
Generalitats
 
El Col•legi d' Aparelladors i Arquitectes Tècnics de les Terres de l’Ebre es reserva el dret a modificar sense previ avís el contingut dels Avisos Legals d'aquest lloc web. Per tant, i per un correcte ús del mateix, li recomanem que visiti periòdicament aquesta secció. La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l'existència d’altres fonts d'informació a Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest web. El Col•legi d' Aparelladors i Arquitectes Tècnics de les Terres de l’Ebre no serà en cap cas responsable del resultat obtingut mitjançant els citats enllaços hipertextuals.

Agenda   |    Notícies  |   Contacte   |   Mapa Web   |   Avís Legal
C/ Ronda dels Docs núm 6 TORTOSA (TARRAGONA) Tel. 977 443 780
Web propietat del CAATEETE