assemblea general ordinària

19 de desembre de 2022
CAATEETE - Aparelladors Ebre
24 nov. 2022

El 19 de desembre, assemblea general ordinària

El dilluns 19 de desembre de 2022 us convoquem a l’assemblea general ordinària del Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de les Terres de l’Ebre (CATTE).

Hora: 17.00 h, en primera convocatòria, i 17.30 h, en segona convocatòria.
Lloc: sala d’actes del Col·legi (C. Ronda dels Docs, 6. Tortosa).

Ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea general ordinària celebrada el dia 30 de maig de 2022.
  2. Exposició i debat de l’estat econòmic del pressupost a 30 de novembre de 2022.
  3. Programa d’activitats col·legials que presenta la junta de govern per a l’any 2023.
  4. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost per l’any 2023.
  5. Informes de presidència i adopció dels acords corresponents.
  6. Torn obert de paraules.

 

Leave a Reply