Projectes de demolició

Guia Proyecto de demolición de AEDED
19 febr. 2020

L’AEDED publica una guia sobre el projecte de demolició

L’AEDED (associació espanyola de demolició, descontaminació, tall i perforació) ha publicat una guia sobre el projecte de demolició.

Com a resultat de la tasca del grup de treball del projecte de demolició organitzat per AEDED, l’associació ha publicat la Guía sobre el proyecto de demolición. L’objectiu d’aquesta publicació és recopilar els continguts que ha de tenir el projecte de demolició i incloure referències a documents, estudis, eines que puguen ser útils en la seva elaboració, però sense desenvolupar-los totalment. Aquesta guia també recull documents i gestions que han d’acompanyar un projecte per a l’obtenció d’una llicència de demolició.

Resum de continguts
La Guía sobre el proyecto de demolición ofereix d’una manera gràfica i senzilla la informació següent:
• Introducció a la guia
• Consideracions generals
• Continguts mínims del projecte de demolició
• Consideracions especials segons les particularitats de les obres
• Documentació i tràmits administratius
• Documentació i treballs finals
• Glossari
• Consideracions sobre gestió de residus i recursos
• Consideracions sobre descontaminació de residus perillosos
• Normativa de referència

Dades tècniques
• Dimensions: A4
• Nombre de pàgines: 132 pàgines
• Data de publicació: gener 2020

 

La podeu consultar en aquest enllaç o demanar-la a través de la web de l’AEDED (www.aeded.org).

 

proyecto de demolición

Leave a Reply