rehabilitació energètica

Fons Next Generation
Conveni per a impulsar la rehabilitació amb Fons Next Generation
2 febr. 2022

Conveni per impulsar la rehabilitació amb els fons Next Generation

La Conselleria de Drets Socials i els col·legis professionals han signat un conveni per a impulsar la rehabilitació amb els fons Next Generation a Catalunya.

L’1 de febrer passat es formalitzava la signatura del conveni per a col·laborar en l’impuls i gestió dels ajuts a la rehabilitació del Programa Edificis, vinculat als fons Next Generation, amb la presència de: la consellera de Drets Socials, Violant Cervera; el director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, del Departament de Drets Socials, Jaume Fornt; el president del Consell de Col·legis Territorials d’Administradors de Finques de Catalunya, Enrique Vendrell; la presidenta del Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya, Teresa Arnal; el president del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona (CAATEEB), Celestí Ventura, i la degana del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), Assumpció Puig.

Aquest conveni s’ha signat com a fórmula per vehicular els ajuts que la Unió Europea ha previst perquè els col·legis professionals creen les oficines tècniques de rehabilitació i actuen com a mitjancers entre l’administració de la Generalitat i els usuaris últims dels ajuts.

  • L’acord estableix la creació de les oficines tècniques de rehabilitació per a divulgar, impulsar, informar i assessorar propietaris i comunitats de veïns dels programes de rehabilitació vinculats als fons europeus.
  • Els col·legis professionals ajudaran les comunitats de propietaris, a cost zero, en la gestió de les sol·licituds perquè es puguen beneficiar de les subvencions el major nombre d’edificis possible.
  • L’Agència de l’Habitatge de Catalunya avançarà gairebé 2 M€ per a garantir la prestació dels serveis de manera immediata.

 

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya considera que el paper dels col·legis professionals, tant tècnics (d’arquitectes i arquitectes tècnics) com d’administradors de finques, és clau per assolir els objectius del Reial decret 853/2021, de 5 d’octubre, que regula els programes d’ajuts en matèria de rehabilitació residencial. La rehabilitació energètica està poc instaurada en la mentalitat de la societat i del ciutadà i, per tant, cal un impuls des dels professionals esmentats en la cerca i el convenciment de les comunitats de propietaris.
Per aquesta tasca d’informació, difusió, gestió i acompanyament que faran, els col·legis professionals rebran una contraprestació econòmica de 330 € per habitatge rehabilitat que es distribuirà entre els professionals que hi hagen participat, de manera proporcional a la càrrega de treball, tal com es detalla en el conveni.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha establert que els col·legis rebran una bestreta de 1.982.500 €, a càrrec del pressupost de l’Agència, per tal que puguen iniciar aquesta prestació de serveis de manera àgil i immediata. Les bestretes es desglossen de la manera següent:

  • 762.500 € per al Consell de Col·legis d’Administradors de Finques (a través del CAFBL), distribuïts en les anualitats 2021-2022-2023, a raó de 254.166,66 € cadascuna.
  • 610.000 € per al Consell de l’Arquitectura Tècnica de Catalunya (a través del CAATEEB), distribuïts en les anualitats 2021-2022-2023, a raó de 203.333,33 € cadascuna
  • 610.000 € per al COAC, distribuïts en les anualitats 2021-2022-2023, a raó de 203.333,33 € cadascuna.

 

 

Leave a Reply