Cursos de formació CAATEETE

ASSEMBLEA GENERAL DE COL·LEGIATS/DES

Lloc: seu del Col·legi (Ronda dels Docs, núm. 6 de Tortosa)

Dia: dimecres 24 d’abril de 2019

Hora: 18 h en primera convocatòria i 18.30 h en segona