Cursos de formació CAATEETE

ASSEMBLEA GENERAL DE COL·LEGIATS

Lloc: Seu de Col·legi (Ronda dels Docs núm 6 de Tortosa)

Dia: Dilluns, 28 de maig de 2018

Hora: 18 h en primera convocatòria i 18.30 h en segona