seguretat aparelladors

Criteris tècnics, aclariments i debat entorn al tràmit de les cèdules d’habitabilitat.

Data: dijous 16 de desembre de 2021
Hora: 18.00 h
Format presencial i/o telemàtic
Ponent: David Lluís Lluís, arquitecte tècnic i cap del Servei Territorial d’Habitatge a les Terres de l’Ebre.

 

 

Leave a Reply