InstructorGestió
DataFeb 3, 2020 - Abr 15, 2020
prevenció d'incendis

Informació

Programa

Curs de nivell bàsic de prevenció d’incendis

Data d’inici: 3 de febrer de 2020
Data límit d’inscripció: 24/1/2020
Durada: 51 hores
Lloc: seu del COAATT (rambla Francesc Macià, 6, baixos. Tarragona)
Inscripcions: formacio.coaatt.org

Contingut i objectius:

El Curs bàsic de prevenció i seguretat en matèria d’incendis s’ofereix en l’entorn de la formació continuada, a fi de donar capacitat i coneixements als tècnics que vulguen superar l’exàmen que fa l’ISPC.

L’objectiu d’aquest curs és dotar d’una visió global i específica de tot el ventall de reglamentacions, normes, guies i instruccions tècniques, així com saber interpretar i analitzar qüestions tècniques específiques que configuren la prevenció i la seguretat en cas d’incendi als edificis, per tal de formar personal tècnic amb una base sòlida en aquest camp.

Aquest curs prepara per l’accés a l’examen oficial per obtenir la Certificació tècnica de nivell bàsic de prevenció i seguretat en cas d’incendi, expedida per l’ISPC, ja que desenvolupa el contingut formatiu mínim del nivell bàsic en prevenció d’incendis que s’estableix en l’annex de l’Ordre INT/22/2013, d’1 de febrer, per la qual s’aprova el procediment per a l’habilitació dels tècnics d’entitats col·laboradores de l’administració per actuar en l’àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d’incendis.

Més informació: formacio.coaatt.org

 

 

Deixa una Resposta