Curs

Informació

Programa

2a edició del curs Qualificació energètica amb el programa informàtic HULC

Dates: 26, 28 d’abril | 3, 5, 10 i 12 de maig de 2022
Horari: de 16.00 h a 19.00 h
Hores lectives: 18
Lloc: seu del CAATEETE (C/ Ronda dels Docs, 6. Tortosa)
Ponent: Manuel Salguero Bel, arquitecte tècnic.

Preu: 150 €
Data límit d’inscripció: 21 d’abril de 2022 a les 14.00 h.

Places limitades: cal inscriure-s’hi prèviament enviant un correu a: formacio@catebre.cat
*Aquest curs ofereix un màxim de 14 places presencials. En cas de superar-se el nombre màxim de places s’organitzarà un nou curs.

 

Objectius

El curs de la eina unificada Líder Calener pretén, per una banda, dotar els/les tècnics/ques dels coneixements necessaris per abordar el compliment de l’actual Codi Tècnic, en el seu document bàsic d’estalvi d’energia (DB-HE), justificant les seccions HE0 i HE1 per als projectes d’obra nova, ampliació i reforma. Per una altra banda, la part Calener de la nova ferramenta unificada, que permetrà l’obtenció del certificat d’eficiència energètica.

Es tracta d’un curs teòric i pràctic on es plantejarà la diferència del canvi del passat document DB-HE i la modificació de l’actual, com el plantejament dels exercicis amb diferents tipus d’edificacions: noves, existents, residencials i terciàries.

Podeu descarregar-vos el PDF del curs

 

Requisits

● Ordinador portàtil.
● En començar el curs descarregarem el programa HULC.

Qualificació energètica amb el programa informàtic HULC

1. Introducció i marc legal.


a. Introducció i antecedents.
b. Reial decret 390/2021.
c. Programes vigents per la qualificació energètica.

2. Modificació del document DB-HE.


a. Diferències de la modificació de documents HE0 i HE1.

3. Conceptes bàsics del programa

a. Descàrrega del programa.

b. Altres programes adjunts.

4. Programa informàtic


a. Creació i descripció d’un projecte

b. Dades generals.

c. Definició constructiva, geomètrica i condicions operacionals.

5. Materials

a. Definició de materials.
b. Creació de nous materials.
c. Bases de dades.

6. Definició de sistemes 

a. Diferents tipus de sistemes.
b. Introducció dels sistemes.
c. Característiques dels sistemes.

7. Interpretació dels resultats

a. Interpretació dels resultats HE1.
b. Interpretació dels resultats HE0.
c. Certificat d’eficiència energètica.

8. Especificacions del programa

a. Especificacions del programa.

9. Casos pràctics realitzats pels alumnes

– Habitatge unifamiliar.
– Habitatges plurifamiliars.
– Ampliacions d’habitatges.
– Reformes d’habitatges.
– Edificacions terciàries, metodologia per realitzar la qualificació.
– Edificacions terciàries, ampliacions.

Leave a Reply