Dinar de germanor a l'Hotel Corona Tortosa

Àpat de germanor del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de les Terres de l’Ebre (CAATEETE).

Celebració 30 anys de constitució del Col·legi de les Terres de l’Ebre.

Lloc: Pla dels Catalans, a les 14 h.