Què és un aparellador?

XXI Jornades Tècniques de la Construcció

Data: 23 d’octubre de 2020
Lloc: seu del CAATEETE (c/ Ronda dels Docs, 6. Tortosa)