Col·legiació

FORMAR PART DEL COL·LEGI

El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de les Terres de l’Ebre, complint la seva funció de vetllar pels interessos dels seus col·legiats, garanteix el compliment de les bones pràctiques i de les obligacions deontològiques de la professió dins de l’àmbit territorial que representa.

VULL FORMAR-NE PART

Col·legiarse com a Col·legiat

Com a Col·legiat

Com a Estudiant

Col·legiarse com a Societat

Com a Societat Professional

COM COL·LEGIAR-SE?

Per poder-se col·legiar al Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Terres de l’Ebre, us heu de posar en contacte amb el Departament de Col·legiacions a través del correu merce@catebre.cat  o bé trucant o dirigint-vos a les nostres oficines col·legials (C/ Ronda dels Docs núm.6, Tortosa – Tarragona).

BENEFICIS DE SER COL·LEGIAT

El col·legi, la millor garantia de defensa dels nostres interessos,  ofereix als col·legiats tots aquests serveis relacionats amb la professió:

 • Assessorament tècnic. Ajudem a resoldre els dubtes tècnics que tinguis en la teva vida professional.
 • Borsa de Treball. Disposem d’ofertes de treball i en gestionem les inscripcions; orientem professionalment al col·legiat mitjançant jornades especialitzades, fem d’intermediaris entre les demandes que arriben del carrer i els serveis que ofereix un aparellador; participem activament en el procés de selecció de personal a l’empresa pública i privada si ens ho demanen; informem sobre les ofertes de treball a l’administració pública i privada així com de les licitacions administratives. També tenim en marxa la Borsa Solidària que oferim a Càritas.
 • Biblioteca Tècnica. Teniu a l’abast  publicacions, llibres, revistes, normativa i articles d’interès.
 • Formació. Realitzem sessions tècniques sobre temes d’interès per la pràctica professional i també legislatives. Oferim formació on-line a través de la plataforma de formació compartida entre COAATEEs i tenim a l’abast avantatges econòmics a través de l’Àrea Building School (http://www.areabs.com/) del Col·legi de Barcelona i l’àrea de formació del Col·legi de Tarragona (http://www.apatgn.org/web/apatgn/formacio)
 • Activitats Professionals amb la celebració de les Jornades anuals de la Construcció; Exposicions Tècniques; taules de debat multisectorials i networking conjuntament amb altres professionals del nostre sector.
 • Mediació per a la resolució de conflictes derivats de la pràctica professional.
 • Jornades d’Orientació professional a Joves de les TTEE, jornades divulgatives sobre la professió…
 • Suport Informàtic. Adreça electrònica amb el domini catebre.cat per als col·legiats. Assessorem en la compra de programes d’interès professional.
 • Tràmits relacionats amb el Visat i Registre de documents.
 • Oferim Espais. Despatxos equipats al servei del col·legiat; sales de reunions i sala de conferències i exposicions.
 • Servei Jurídic i legal. Gestionem l’assessorament personalitzat relacionat amb la pràctica professional així com al voltant de la responsabilitat civil i penal. Oferim la col·laboració externa per al servei comptable i fiscal. Gestionem les reclamacions d’honoraris així com els avals necessaris en concursos públics i els certificats específics sol·licitats per l’administració pública.
 • Comunicació, Pàgina Web com a plataforma de contacte entre els col·legiats, entre col·legiats i col·legi i entre col·lectiu i societat. Informacions puntuals d’activitats. Butlletí quinquennal.
 • Assegurances. Gestió personal de totes les assegurances pròpies dels aparelladors; productes especials relacionats amb la construcció però també amb salut, accidents, vida entre d’altres. Gestió i assessorament amb Musaat ( RC ) i Premaat.
 • Convocatòries de Premis de Fotografia i Exposicions.
 • Activitats socials. Trobada de Nadal. Reconeixement als 25 i 50 anys de professió. Exposicions artístiques i presentacions de llibres i altres accions relacionades amb els companys, participació en certàmens i concursos diversos arreu de les Terres de l’Ebre, sortides culturals i viatges i activitats familiars.
 • Serveis dirigits a la societat. Difusió de la professió. Borsa de treball a disposició dels ciutadans. Assegurances. Lloguer de sales.

FORMULARI

Posa't en contacte amb nosaltres i fes-te col·legiat

  Tipus de col·legiat