Col·legiació

FORMAR PART DEL COL·LEGI

El Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de les Terres de l’Ebre, complint la seva funció de vetllar pels interessos dels seus col·legiats, garanteix el compliment de les bones pràctiques i de les obligacions deontològiques de la professió dins de l’àmbit territorial que representa.

VULL FORMAR-NE PART

Col·legiarse com a Col·legiat

Com a col·legiat

Com a estudiant

Col·legiarse com a Societat

Com a societat professional

COM COL·LEGIAR-S'hi?

Per poder col·legiar-se al Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de les Terres de l’Ebre, us heu de posar en contacte amb el Departament de Col·legiacions a través del correu merce@catebre.cat  o bé trucant o dirigint-vos a les nostres oficines col·legials (C/ Ronda dels Docs núm.6, Tortosa – Tarragona).

BENEFICIS DE SER-NE COL·LEGIAT

El col·legi, la millor garantia de defensa dels nostres interessos, ofereix als col·legiats tots aquests serveis relacionats amb la professió:

 • Assessorament tècnic. Ajudem a resoldre els dubtes tècnics que tinguis en la teva vida professional.
 • Borsa de treball. Disposem d’ofertes de treball i en gestionem les inscripcions; orientem professionalment el col·legiat mitjançant jornades especialitzades, fem d’intermediaris entre les demandes que arriben del carrer i els serveis que ofereix un aparellador; participem activament en el procés de selecció de personal a l’empresa pública i privada si ens ho demanen; informem sobre les ofertes de treball a l’administració pública i privada així com de les licitacions administratives. També tenim en marxa la Borsa Solidària que oferim a Càritas.
 • Biblioteca tècnica. Teniu a l’abast publicacions, llibres, revistes, normativa i articles d’interès.
 • Formació. Realitzem sessions tècniques sobre temes d’interès per la pràctica professional i també legislatives. Oferim formació on-line a través de la plataforma de formació compartida entre COAATEEs i tenim a l’abast avantatges econòmics a través de l’Àrea Building School (http://www.areabs.com/) del Col·legi de Barcelona i l’àrea de formació del Col·legi de Tarragona (http://www.apatgn.org/web/apatgn/formacio)
 • Activitats professionals amb la celebració de les jornades anuals de la construcció; exposicions tècniques; taules de debat multisectorials i networking conjuntament amb altres professionals del nostre sector.
 • Mediació per a la resolució de conflictes derivats de la pràctica professional.
 • Jornades d’orientació professional a joves de les TE, jornades divulgatives sobre la professió…
 • Suport informàtic. Adreça electrònica amb el domini catebre.cat per als col·legiats. Assessorem en la compra de programes d’interès professional.
 • Tràmits relacionats amb el visat i registre de documents.
 • Oferim espais. Despatxos equipats al servei del col·legiat, sales de reunions i sala de conferències i exposicions.
 • Servei jurídic i legal. Gestionem l’assessorament personalitzat relacionat amb la pràctica professional així com al voltant de la responsabilitat civil i penal. Oferim la col·laboració externa per al servei comptable i fiscal. Gestionem les reclamacions d’honoraris així com els avals necessaris en concursos públics i els certificats específics sol·licitats per l’administració pública.
 • Comunicació, pàgina web com a plataforma de contacte entre els col·legiats, entre col·legiats i col·legi i entre col·lectiu i societat. Informacions puntuals d’activitats. Butlletí quinquennal.
 • Assegurances. Gestió personal de totes les assegurances pròpies dels aparelladors; productes especials relacionats amb la construcció però també amb salut, accidents, vida, entre d’altres. Gestió i assessorament amb Musaat (RC) i Premaat.
 • Convocatòries de premis de fotografia i exposicions.
 • Activitats socials. Trobada de Nadal. Reconeixement als 25 i 50 anys de professió. Exposicions artístiques i presentacions de llibres i altres accions relacionades amb els companys, participació en certàmens i concursos diversos arreu de les Terres de l’Ebre, sortides culturals i viatges i activitats familiars.
 • Serveis dirigits a la societat. Difusió de la professió. Borsa de treball a disposició dels ciutadans. Assegurances. Lloguer de sales.

FORMULARI

Posa't en contacte amb nosaltres i fes-te col·legiat

  Tipus de col·legiat