Assemblea General

El nostre col·legi celebra dues assemblees generals anuals, una al mes de maig i l’altra al mes de desembre.

En aquest apartat us informem de la data de la propera assemblea i us convidem a participar. Al mateix temps, podeu llegir el resum de la passada edició.

PROPERA REUNIÓ

La Junta de Govern del CAATEETE reunits amb els col·legiats i col·legiades, d’acord amb allò estalbert en la normativa legal i col·legial vigent, es reuniran el proper: 

Dia: 18 de desembre 2017
Hora:18:00 hores (primera convoctaròria), 18:30 hores (segona convocatòria)
Lloc: seu del CAATEETE (Ronda dels Docs, 6. Tortosa)

RESUM ASSEMBLEA ANTERIOR

Data: 29 de maig de 2017

Assemblea General Extraordinària a Tortosa

El dia 29 de maig de 2017 vam celebrar l’Assemblea General Extraordinària a Tortosa.

Durant la sessió el comptador va presentar l’estat econòmic, a data 31 de desembre del 2016, amb un resultat amb superàvit de 689,89 € i un resultat abans d’amortitzacions de +18.272,23 €. El col·legiat Ramon Ferré va proposar estudiar amortitzar el préstec hipotecari del pis del C/ Argentina injectant 20.000€ provinents dels fons que tenim dipositats a Banc Sabadell. Aquesta proposta va ser recollida amb la intenció d’estudiar-la i presentar-la a la propera assemblea de desembre vinent.

La presidenta, dins de l’apartat d’informes de presidència, va informar de les novetats del primer semestre de l’any 2017 provinents del Consejo General de Arquitectura Técnica de España així com de les provinents del Consell Català de Catalunya i del propi Col·legi.

Novetats

 • Aprovació del Projecte d’Estatuts Generals del Consell General de l’Arquitectura Tècnica d’Espanya amb canvis substancials pel que fa al sistema de representativitat dels col·legis dins l’assemblea general i Junta de Govern a Madrid.
 • El govern central vol tirar endavant l’Obligatorietat de l’Assegurança Triennal i sembla ser que el nostre col·lectiu professional és l’únic que s’hi oposa.
 • La llei de Col·legis Professionals torna a estar estancada, aquest 2017 no tirarà endavant.
 • El dia 31 de març, dins la Jornada de Petits Col·legis, Araba va presentar un estudi-anàlisi econòmica de tots els col·legis petits i mitjans amb unes conclusions molt clares respecte a la redacció i repercussió de les partides pressupostàries que ens poden servir com autocontrol alhora de redactar el pressupost de l’any vinent.

Novetats del Consell Català

 • El juny serà el mes de les Professions amb la celebració d’un Congrés organitzat pels col·legis membres de la Intercol·legial. A casa nostra estem preparant una jornada sobre accessibilitat a la qual hem convidat a tots els col·legis representats a TTEE dins el marc de la Intercol·legial.
 • Des del Consell comencem a preparar el Reglament que ha de regir el Règim disciplinari comú per als 5 col·legis catalans.
 • Dins les converses amb la Generalitat i els departaments estratègics per a la nostra professió, el Consell s’ha reunit amb Jordi Sanuy, d’Habitatge, sobre el tema del Decret de les Ite’s; amb l’Elsa Ibar de Patrimoni Arquitectònic pel tema de les representacions a les comissions territorials de Patrimoni, i amb el Col·legi de Notaris de Catalunya pel tema de les competències nostres alhora de les inscripcions d’obra nova.
 • El Sr. Damià Calvet, director de l’Incasòl i Arquitecte Tècnic de professió ha entrat a formar part de la junta rectora de l’ITEC. ITEC comença a definir un Pla Estratègic a llarg termini per tal de definir noves competències amb una visió futura més llarga.
 • El Consell Català es va adherir al Pacte Nacional pel Referèndum.
 • S’ha formalitzat el nou protocol de cooperació amb el COAC per al visat del CFO.
 • El col·legi d’aparelladors de Barcelona traurà el llibre d’Ordres en format digital.
 • El Consell Català ha presentat amb el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya al·legacions conjuntes a la proposta de Decret que regula l’activitat dels Administradors de finques.
 • Saragossa organitzarà el 2018 el Congrés de l’Arquitectura Tècnica que tindrà lloc els dies 30,31 de maig i 1 de juny.

Novetats i seguiment de temes exposats a l’assemblea referents al nostre Col·legi,

 • El Col·legi, en defensa del col·lectiu, va presentar queixa formal per un concurs públic publicat pel COMEBE. El consorci redactarà de nou les bases amb la participació nostra i també del COAC demarcació Ebre.
 • Pel que fa al seguiment del projecte de Rehabilitació del Mas de Burot impulsat per l’Ajuntament d’Horta i el Parc Natural dels Ports amb la col·laboració nostra, s’ha procedit a treure les bases per a cobrir la plaça de la coordinació del projecte que ha de recaure en un arquitecte tècnic.
 • El Parc Natural del Delta ens ha demanat col·laboració en la redacció de les bases que han de regir dos concursos d’idees dins l’entorn del Parc.
 • Hem signat conveni amb Col·legi d’aparelladors de Barcelona per al Llibre d’Incidències digital amb preus avantatjosos per als nostres col·legiats.

Llegir acta per ampliar informació 

Descarrega

Les galetes que utilitza aquest lloc web són galetes tècniques: Aquestes galetes s'utilitzen per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc web. Són de caràcter temporal, i tenen com a única finalitat fer més eficaç la transmissió per una xarxa de comunicacions electròniques o, en la mesura que resulten estrictament necessàries, per a la prestació d'un servei expressament sol·licitat per l'usuari, i desapareixen en acabar la sessió. En cap cas, aquest tipus de cookies s'utilitzen per recollir informació de caràcter personal.Si continua navegant, està donant consentiment a l'acceptació de les mencionades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, faci clic a l'enllaç pera més informació.política de privacitat

ACEPTAR
Aviso de cookies