iniciativa del CGATE

calculadora energètica CGATE
30 març 2021

La calculadora energètica, una iniciativa del CGATE

El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) ha posat a disposició de qualsevol interessat de forma totalment lliure una eina de càlcul dels costos energètics bàsics associats a les edificacions. Una iniciativa per afavorir la rehabilitació energètica del parc edificat.

Es tracta d’una calculadora que transforma els resultats dels certificats d’eficiència energètica en costos econòmics de subministrament d’energia, facilitant la seva comprensió per part de la societat en el seu conjunt.

Aquesta calculadora energètica parteix dels valors indicats de calefacció, ACS i refrigeració en el certificat d’eficiència energètica als quals s’afegeixen altres dades complementàries, com ara la superfície el tipus d’habitatge, la seva potència elèctrica o la població i la seva altura.

Per als tres valors bàsics es poden escollir tres tipus de combustible possible: electricitat, gas i gasoil els preus utilitzats es descriuen a la mateixa pàgina.

En acabar el càlcul, l’usuari pot trobar el cost total bàsic de l’edificació, o part d’ella, a més d’una comparativa amb altres nivells de qualificació, així es poden conèixer els estalvis que comportaria un salt de lletra mitjançant una rehabilitació energètica.

La calculadora energètica està disponible a: https://calculadora.cgate.es/index.asp

 

Leave a Reply