Acció col·legial

Informació sobre l’acció col·legial que duu a terme el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Terres de l’Ebre.

MEMÒRIES ANUALS

Cada any, el Col·legi edita les seves memòries d’acció col·legial, les quals inclouen, entre altres temes: els acords de les juntes de govern i assemblees, els informes de les diferents àrees, els serveis col·legials, els cursos, conferències, jornades tècniques i altres actes i celebracions.

Memòria CAATEETE 2018

Consulta PDF

Memòria CAATEETE 2017

Consulta PDF

Memòria CAATEETE 2016

Consulta PDF

Memòria CAATEETE 2015

Consulta PDF

Memòria CAATEETE 2014

Consulta PDF

SERVEIS COL·LEGIALS

El col·legi, la millor garantia de defensa dels nostres interessos, ofereix als col·legiats tots aquests serveis relacionats amb la professió:
 • Assessorament tècnic. Ajudem a resoldre els dubtes tècnics que tinguis en la teva vida professional.
 • Borsa de Treball. Disposem d’ofertes de treball i en gestionem les inscripcions; orientem professionalment al col·legiat mitjançant jornades especialitzades, fem d’intermediaris entre les demandes que arriben del carrer i els serveis que ofereix un aparellador; participem activament en el procés de selecció de personal a l’empresa pública i privada si ens ho demanen; informem sobre les ofertes de treball a l’administració pública i privada així com de les licitacions administratives. També tenim en marxa la Borsa Solidària que oferim a Càritas.
 • Biblioteca Tècnica. Teniu a l’abast  publicacions, llibres, revistes, normativa i articles d’interès.
 • Formació. Realitzem sessions tècniques sobre temes d’interès per la pràctica professional i també legislatives. Oferim formació on-line a través de la plataforma de formació compartida entre COAATEEs i tenim a l’abast avantatges econòmics a través de l’Àrea Building School (http://www.areabs.com/) del Col·legi de Barcelona i l’àrea de formació del Col·legi de Tarragona (http://www.apatgn.org/web/apatgn/formacio)
 • Activitats Professionals amb la celebració de les Jornades anuals de la Construcció; Exposicions Tècniques; taules de debat multisectorials i networking conjuntament amb altres professionals del nostre sector.
 • Mediació per a la resolució de conflictes derivats de la pràctica professional.
 • Jornades d’Orientació professional a Joves de les TTEE, jornades divulgatives sobre la professió…
 • Suport Informàtic. Adreça electrònica amb el domini catebre.cat per als col·legiats. Assessorem en la compra de programes d’interès professional.
 • Tràmits relacionats amb el Visat i Registre de documents.
 • Oferim Espais. Despatxos equipats al servei del col·legiat; sales de reunions i sala de conferències i exposicions.
 • Servei Jurídic i legal. Gestionem l’assessorament personalitzat relacionat amb la pràctica professional així com al voltant de la responsabilitat civil i penal. Oferim la col·laboració externa per al servei comptable i fiscal. Gestionem les reclamacions d’honoraris així com els avals necessaris en concursos públics i els certificats específics sol·licitats per l’administració pública.
 • Comunicació, Pàgina Web com a plataforma de contacte entre els col·legiats, entre col·legiats i col·legi i entre col·lectiu i societat. Informacions puntuals d’activitats. Butlletí quinquennal.
 • Gestió personal de totes les assegurances pròpies dels aparelladors; productes especials relacionats amb la construcció però també amb salut, accidents, vida entre d’altres. Gestió i assessorament amb Musaat ( RC ) i Premaat.
 • Convocatòries de Premis de Fotografia i Exposicions.
 • Activitats socials. Trobada de Nadal. Reconeixement als 25 i 50 anys de professió. Exposicions artístiques i presentacions de llibres i altres accions relacionades amb els companys, participació en certàmens i concursos diversos arreu de les Terres de l’Ebre, sortides culturals i viatges i activitats familiars.
 • Serveis dirigits a la societat. Difusió de la professió. Borsa de treball a disposició dels ciutadans. Assegurances. Lloguer de sales.

FINESTRETA ÚNICA

Fes clic per accedir a la finestreta única

Les galetes que utilitza aquest lloc web són galetes tècniques: Aquestes galetes s'utilitzen per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc web. Són de caràcter temporal, i tenen com a única finalitat fer més eficaç la transmissió per una xarxa de comunicacions electròniques o, en la mesura que resulten estrictament necessàries, per a la prestació d'un servei expressament sol·licitat per l'usuari, i desapareixen en acabar la sessió. En cap cas, aquest tipus de cookies s'utilitzen per recollir informació de caràcter personal.Si continua navegant, està donant consentiment a l'acceptació de les mencionades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, faci clic a l'enllaç pera més informació.política de privacitat

ACEPTAR
Aviso de cookies