Reglament d'instal·lacions tèrmiques en edificis

modificació del RITE 2021
31 març 2021

Publicada la modificació del RITE al BOE

Amb data 24 de març de 2021 ha estat publicada la modificació del RITE al BOE, en el Reial decret 178/2021.

Això representa una actualització del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE) per tal d’adaptar-se a la directiva europea relativa al foment de l’ús d’energia procedent de fonts renovables en el sector de la calefacció i la refrigeració, i al de diversos reglaments europeus de disseny ecològic i etiquetatge de productes relacionats amb l’energia.

Aquesta modificació es va iniciar, principalment, com a conseqüència de la necessitat d’adequació de la normativa espanyola a les noves directives europees 2018/844, de 30 de maig, i 2012/27/UE, de 25 d’octubre pel que fa a:

  • les noves definicions i modificació de les existents
  • les noves obligacions sobre els sistemes d’automatització i control
  • les obligacions sobre la mesura i avaluació de l’eficiència energètica general
  • la modificació del règim d’inspeccions
  • les modificacions sobre la comptabilització de consums de calefacció, refrigeració i ACS
  • la inclusió de la recomanació sobre la disposició de lectura remota
  • els drets relacionats amb la facturació i la seua informació associada
  • l’adaptació del reglament als reglaments de disseny ecològic
  • la inclusió de requisits per a concórrer en el compliment dels objectius del PNIEC i del PNCCA

Podeu consultar el text complet del RD.

Leave a Reply