Assegurances

RES MILLOR QUE SENTIR-SE PROTEGIT

El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de les Terres de l’Ebre compta amb la col·laboració d’assegurances de qualitat.

MUSAAT

QUÈ ÉS MUSAAT?

MUSAAT, Mútua d’Assegurances a Prima Fixa, és una companyia especialitzada en assegurances de responsabilitat civil i de la construcció. Avui dia és un dels líders en assegurances de responsabilitat civil a Espanya, amb més de 30 anys d’experiència, i assegura la feina de tots els professionals de la construcció, recolzant el treball de més de 34.600 assegurats.

Aquesta mútua va ser constituïda el 1983 pels consells generals i els col·legis oficials d’aparelladors / AT / IE, amb l’objectiu d’oferir a aquest col·lectiu les assegurances de responsabilitat civil necessaris, donades les dificultats que el mercat assegurador presentava en aquells moments per cobrir a aquests professionals.

La seva experiència en el sector construcció ha avalat a MUSAAT per oferir les seves assegurances a altres professionals d’aquest mateix sector: promotors i constructors immobiliaris, empreses fabricants i distribuïdores de materials de construcció i empreses relacionades amb aquestes activitats i el seu entorn, realitzant estudis permanents dels riscos en la seva construcció i en la seva conservació, i aconsellant les mesures de prevenció que són d’interès per a l’assegurat.

ASSEGURANCES DE RESPONSABILITAT CIVIL - MUSAAT

APARELLADORS / AT / EE
TAXADORS / PERITS / INFORMES
GABINETS TÈCNICS
GESTORES DE COOPERATIVES
TÈCNICS DE LA CONSTRUCCIÓ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

ALTRES ASSEGURANCES - MUSAAT

MULTIRISC OFICINA
MULTIRISC LLAR
ACCIDENTS
VEHICLES

HNA-PREMAAT

QUÈ ÉS HNA-PREMAAT?

És una mutualitat especialitzada en estalvi per a la jubilació, assegurances de vida i incapacitat laboral temporal, entre d’altres. Va néixer el 1944 de la mà de la llavors anomenada Federació Nacional d’Aparelladors. Des de 2011 qualsevol persona pot fer-se mutualista, cosa que significa passar a formar part d’una comunitat de persones que vivim amb la tranquil·litat de saber que les nostres famílies i nosaltres mateixos estem protegits.
Com a mutualitat, és una entitat asseguradora sense ànim de lucre i gestionada democràticament pels mateixos mutualistes.

Els professionals de l’arquitectura tècnica col·legiats que exercim la professió de manera liberal podem contractar el Pla Professional de Premaat com a alternativa al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social.