Servei de validació

QUÈ ÉS EL VISAT?

Visar els treballs permet garantir professionalitat davant el client i davant tercers.

Garantia de professionalitat

És un dels mecanismes de major efectivitat per a la protecció del ciutadà com a usuari dels serveis professionals tècnics. El visat és un sistema de validació documental que dona garantia d’integritat, habilitació i cobertura de respon­sabilitat civil.

Quins documents necessito per tramitar el visat?

El visat es pot tramitar de manera presencial a les instal·lacions del Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de les Terres de l'Ebre o telemàticament a través de la plataforma de visats Ondevio.

Com s'emplenen els documents per tramitar un visat?


VEURE (Login) (Contingut disponible només per a membres)

PLATAFORMA DE VISAT

VISAT PRESENCIAL

El visat presencial es pot tramitar a les instal·lacions del CATTE

C/ Ronda dels Docs, núm 6
TORTOSA – TARRAGONA

HORARI D’OFICINA: de dilluns a divendres, de 9.00 – 14.00 h.

HORARI DE VISAT: de dilluns a divendres, de 9.00 – 11.00 h (de 10.30 – 11.00 h consultes telefòniques).

VISAT TELEMÀTIC Plataforma Ondevio

REQUISITS PER A LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA

 1. Tenir signatura digital

  Per signar els documents digitalment, es necessita un certificat digital (com el de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), o el de la Generalitat de Catalunya (IDECAT), encara que el Col·legi admetem altres certificats emesos per organismes oficials, sempre que ens envieu la part pública del mateix.
  Opcions:
  Es pot sol·licitar des de la web www.cert.fnmt.es o bé al web de la Generalitat
   
  Pot obtenir el certificat digital del seu DNI electrònic, si té el targeter instal·lat, i descarregar-lo directament al seu ordinador (sense haver de verificar).

 2. Enviar al Col·legi la clau pública

  Veure com s’obté 

  Enviar a visador@catebre.cat

 3. Enviar al Col·legi l’autorització de càrrec directe per a les tramitacions documentals.

  Descarregar model de sol·licitud (model PDF i model XLSX ).

  Enviar a merce@catebre.cat

 4. Anar a la Plataforma Ondevio. 

  Ondevio

 5. Només poden visar telemàticament col·legiats residents, no residents o col·legiats habilitats per a aquest servei.