IMPRESOS PER AL VISAT

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER TRAMITAR UN VISAT

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER FINALITZAR UN EXPEDIENT

 • Projecte/ direcció d’obra/ estudi de seguretat i salut o E.B.S.S.

1. Nota d'encàrrec

2. Full assumeix

3. Projecte del tècnic redactor

S’especificaran els treballs que s’han encarregat, taula 1, tipus d’intervenció professional.

Descarrega en català

Descarrega en castellà

També és necessari el projecte tècnic redactor

 • Comunicació final de coordinació

1. Document final de coordinació

2. Llibre d'incidències

 • Direcció i programa de control de qualitat

1. Document relació dels controls d’obra i resultats

2. Document certificat del compliment del programa de control de qualitat

3. Fitxes de seguiment del procés constructiu

4. Documents del programa de control de qualitat

 • Programa i direcció de control de qualitat

Obligatori en edificació “habitatges”, en la resta de casos és opcional

1. Nota d'encàrrec

2. Programa de control de qualitat

3. Fulla estadística materials

4. Projecte del tècnic redactor

S’especificaran els treballs que s’han encarregat, taula 1, tipus d’intervenció professional.

Descarrega en català

Descarrega en castellà

 • Renúncies

1. Document de renúncia d'encàrrec professional

 • Projecte direcció d’obra i/o execució/ estudi de seguretat i salut o E.B.S.S./ Coordinador de S.S. i programa de control de qualitat

1. Nota d'encàrrec

2. Full d'assumeix

3. Full designació de coordinador/a de seguretat

4. Programa de control de qualitat

5. Fulla estadística materials

6. Projecte del tècnic redactor

 • Projectes d’enderroc

1. Nota d'encàrrec

2. Full d'assumeix

3. Projecte del tècnic redactor

S’especificaran els treballs que s’han encarregat, taula 1, tipus d’intervenció professional.

Descarrega en català

Descarrega en castellà

 • Estudis tècnics

1. Nota d'encàrrec

2. Projecte o documentació del tècnic redactor

S’especificaran els treballs que s’han encarregat, taula 1, tipus d’intervenció professional.

Descarrega en català

Descarrega en castellà

 • Estudis econòmics

1. Nota d'encàrrec

2. Documentació aportada pel tècnic

S’especificaran els treballs que s’han encarregat, taula 1, tipus d’intervenció professional.

Descarrega en català

Descarrega en castellà

 • Informes

1. Nota d'encàrrec

2. Documentació aportada pel tècnic

S’especificaran els treballs que s’han encarregat, taula 1, tipus d’intervenció professional.

Descarrega en català

Descarrega en castellà

 • Col·laboració i assessorament

1. Nota d'encàrrec

2. Documentació aportada pel tècnic

S’especificaran els treballs que s’han encarregat, taula 1, tipus d’intervenció professional.

Descarrega en català

Descarrega en castellà

 • Amidaments

1. Nota d'encàrrec

2. Documentació aportada pel tècnic

S’especificaran els treballs que s’han encarregat, taula 1, tipus d’intervenció professional.

Descarrega en català

Descarrega en castellà

 • Certificats d’eficiència energètica

1. Nota d'encàrrec

2. Documentació aportada pel tècnic

S’especificaran els treballs que s’han encarregat, taula 1, tipus d’intervenció professional.

Descarrega en català

Descarrega en castellà

 • Certificats d’habitabilitat de segona ocupació

1. Informe transmissió d'habitatge usat

2. Declaració responsable antiguitat habitatge (2ª ocupació)

3. Informe acreditatiu antiguitat d'ús

4. So·licitud cèdula habitabilitat primera ocupació

5. Sol·licitud cèdula habitabilitat segona ocupació

6. Sol·licitud cèdula habitabilitat 2ª ocupacio habitatges posteriors a 11/8/1984

Declaració per a la tramitació de cèdula habitabilitat per habitatge de segona ocupació

Descarrega en català

Per habitatges anteriors 1984

Descarrega en català

 • Projecte d’activitat

1. Nota d'encàrrec

2. Full assumeix

3. Projecte o documentacio del tècnic redactor

S’especificaran els treballs que s’han encarregat, taula 1, tipus d’intervenció professional.

Descarrega en català

Descarrega en castellà

Informació proporcionada pel tècnic redactor.

 • Pla de gestió de residus

1. Acta aprovació pla de gestió de residus

Les galetes que utilitza aquest lloc web són galetes tècniques: Aquestes galetes s'utilitzen per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc web. Són de caràcter temporal, i tenen com a única finalitat fer més eficaç la transmissió per una xarxa de comunicacions electròniques o, en la mesura que resulten estrictament necessàries, per a la prestació d'un servei expressament sol·licitat per l'usuari, i desapareixen en acabar la sessió. En cap cas, aquest tipus de cookies s'utilitzen per recollir informació de caràcter personal.Si continua navegant, està donant consentiment a l'acceptació de les mencionades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, faci clic a l'enllaç pera més informació.política de privacitat

ACEPTAR
Aviso de cookies