Assegurances

L’Institut Tecnològic de les Terres de l’Ebre, s.l. (ITTE), empresa del CATTE, porta a terme les tasques d’agència d’assegurances per oferir els productes de les mútues hna-PREMAAT i MUSAAT a particulars i empreses.

hna-PREMAAT

QUÈ ÉS hna-PREMAAT?

Entitat asseguradora que serveix com a sistema alternatiu al règim especial de treballadors autònoms als aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació.

HNA-PREMAAT és una entitat asseguradora que gestiona la previsió social del col·lectiu dels arquitectes, dels professionals de l’arquitectura tècnica d’Espanya i dels professionals del sector químic, oferint a aquests professionals, com també al seu entorn familiar, respostes en matèria de previsió (jubilació), estalvi i salut per a cada etapa de la vida professional i personal.

MUSAAT

QUÉ ÉS MUSAAT?

Desenvolupar una professió o una activitat empresarial no és una tasca exempta de riscos i, per aquest motiu, es necessita una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi davant les reclamacions que es puguin presentar.

MUSAAT té una experiència de més de 30 anys en assegurances de responsabilitat civil i de lla construcció adaptades a les particularitats de cada tasca professional o activitat empresarial.

Des de l’ITTE gestionem aquest tipus d’assegurances amb la companyia MUSAAT:

ASSEGURANCES DE RESPONSABILITAT CIVIL - MUSAAT

Gabinets tècnics
Promotors i constructors
Gestors de cooperatives
Autopromotors
Empreses d’instal·lació
Laboratoris d’assaigs
Enginyeries
Decennal de danys a l’edificació
Tot risc construcció
Altres assegurances

ALTRES ASSEGURANCES - MUSAAT

Multirisc oficina
Multirisc llar
Accidents
Vehicles
Salut

Per a qualsevol tipus de consulta:

Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de les Terres de l’Ebre

C/ Ronda dels Docs, núm. 6 (Tortosa – Tarragona) 

HORARI D’OFICINA: de dilluns a divendres de 9:00 h – 14:00 h

merce@catebre.cat
Tel. 977 443 780