Assegurances

L’Institut Tecnològic de les Terres de l’Ebre, s.l. (ITTE), empresa del CAATEETE, porta a terme les tasques d’agència d’assegurances per oferir els productes de les mútues PREMAAT i MUSAAT a particulars i empreses.

PREMAAT

QUÈ ÉS PREMAAT?

Mútua especialitzada en estalvis de jubilació, assegurances de vida i incapacitat temporal per al treball, entre d’altres productes. Nascuda el 1944 a mans de la llavors anomenada Federació Nacional de mestres d’obres. Des de 2011 qualsevol persona pot fer-se mutualista, el que significa passar a formar part d’una comunitat de persones que vivim amb la tranquil·litat de saber que les nostres famílies i nosaltres mateixos estem protegits.

Com a mutualitat, és una entitat asseguradora sense ànim de lucre i gestionada democràticament pels mateixos mutualistes.

PRODUCTES QUE OFEREIX:

PREMAAT Salud
Assegurança de vida (Vida Adaapta)
Assegurança accidents (Premaat Accidentes)
Assegurança per incapacitat temporal (Baixa Activa)
PPA (Plan de Previsión Asegurado)
Assegurança de dependència
Assegurances per a col·lectius (vida i accidents)

MUSAAT

QUÉ ÉS MUSAAT?

Desenvolupar una professió o una activitat empresarial no és una tasca exempta de riscos i, per aquest motiu, es necessita una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi davant les reclamacions que es puguin presentar.

MUSAAT té una experiència de més de 30 anys en assegurances de responsabilitat civil i de lla construcció adaptades a les particularitats de cada tasca professional o activitat empresarial.

Des de l’ITTE gestionem aquest tipus d’assegurances amb la companyia MUSAAT:

ASSEGURANCES DE RESPONSABILITAT CIVIL - MUSAAT

Gabinets tècnics
Promotors i constructors
Gestors de cooperatives
Autopromotors
Empreses d’instal·lació
Laboratoris d’assaigs
Enginyeries
Decennal de danys a l’edificació
Tot risc construcció
Altres assegurances

ALTRES ASSEGURANCES - MUSAAT

Multirisc oficina
Multirisc llar
Accidents
Vehicles
Salut

Per a realitzar qualsevol tipus de consulta:

Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de les Terres de l’Ebre

C/ Ronda dels Docs, núm.6 (Tortosa – Tarragona) 

HORARI D’OFICINA: de dilluns a divendres de 9:00 h – 14:00 h

merce@catebre.cat
Tel. 977 443 780