Certificats d’eficiència energètica, cèdules d’habitabilitat i ITE

El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de les Terres de l’Ebre posa en contacte a particulars i empreses amb un tècnic col·legiat per gestionar els següents tràmits:

Certificat d’habitabilitat de segona ocupació

Document que elabora el tècnic competent per tal d’acreditar que, en l’actualitat, l’habitatge segueix complint amb la normativa vigent en el moment de la construcció i que, per tant, és apte per a ser destinat a residència de les persones.

La cèdula d’habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d’exoneració que preveu la normativa vigent). També és necessària per a donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

L’atorgament de la cèdula d’habitabilitat no suposa la legalització de les construccions pel que fa a l’adequació de l’ús d’habitatge a la legalitat urbanística.

Accedeix a la normativa

Certificat d'eficiència energètica d’edificis existents

Document que elabora el tècnic competent per tal de facilitar als propietaris o arrendataris d’un habitatge informació objectiva sobre l’eficiència energètica i que puguin comparar-la i avaluar-la.

Accedeix a la normativa

INFORME DE LA INSPECCIÓ TÈCNICA DE L'EDIFICI

L’informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE) te com a objectiu el garantir els nivells de qualitat exigibles als edificis d’habitatges, fomentar la cultura del manteniment dels edificis d’habitatges i facilitar el coneixement de l’estat en què es troben. La Generalitat de Catalunya, en el Decret 67/2015, ha fixat uns terminis d’obligatorietat per passar aquesta inspecció segons la antiguitat de la construcció.

Accedeix a la normativa

Necessites un aparellador o arquitecte tècnic per gestionar aquests tràmits?